up level monkey!

Just another jirajira.com site

เดทวันอาทิตย์

บ่ายวันอาทิตย์แม่ๆ มีนัดถ่ายรูปสัมภาษณ์ เลยได้เวลาลิงเดทกะขาหมูต่อ…วันนี้น่ารักทั้งคู่ เล่นกันคุยกัน แบ่งไอติมกันงุ้งงิ้งๆ เดินจูงมือกันตลอด

อยู่ๆ ขาหมูก็บอก “พราวๆ จะแต่งงานกับจิระนะป๊าโอ๋” 555

Advertisement

Written by pikarin

March 20, 2011 at 15:36

Posted in my monkey

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. อยากมีลูกกกกกกกก

  nichieme

  March 21, 2011 at 15:51

  • มีเลย รีบมีเร็วๆ ละทันไปซิ่งด้วยกัน

   pikarin

   March 21, 2011 at 21:01

 2. ลิงเนื้อหอมจิง!!

  littleaustin

  March 21, 2011 at 21:01


Comments are closed.

%d bloggers like this: